تبلیغات
عمران - مقایسه سقفهای کرومیت- تیرچه وبلوک- کامپوزیت


پس از حذف اجرای سقف بصورت طاق ضربی در ساختمانهای بیش از دو سقف ، شاهد گسترش اجرای انواع سقفهای بتنی شامل سقفهای تیرچه و بلوك سنتی ، سقفهای كرومیت و نیز كامپوزیت می‌باشیم و بدلیل تغییر مداوم قیمت مصالح و عدم ارتباط مستمر بخشهای اجرایی با بخش طراحی و محاسبه ، یكی از بزرگترین مسائل محاسبین و دفاتر مهندسی و نیز كارفرمایان ، انتخاب نوع سقف ساختمانها می‌باشد.
در این مجموعه سعی شده است که اولاً وزن کلیه سقف های تیرچه و بلوک سنتی (R1 تا R8 ) ، سقفهای تیرچه و بلوك كرومیت ( تیپهای R9 تا R12) و نیز سقفهای كامپوزیت را محاسبه و جهت تعیین بار مرده سقفها در اختیار دفاتر مهندسی قرار دهیم. ثانیاً سعی شده است تا مشخصات اجرایی و شرایط اجرا و مزیتها و محدودیتهای هر سقف بیان گردد تا بدین وسیله از انتخاب سقفهای نامناسب در طراحی اولیه جلوگیری نموده و نیز این مشخصات راهنمایی برای مهندسین ناظر عضو دفاتر مختلف جهت نظارت بر حسن اجرای سقفهای مورد نظارت باشد.

نكات عمومی در مورد سقفهای دارای تیرچه بتنی :
1-مشخصات این نوع سقف بر اساس نشریه شماره 94 سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود.
2- در تمامی سقفهای معرفی شده ، میلگرد افت و حرارت با قطر 6 میلیمتر كفایت می كند. چنانچه فاصله آكس تا آكس تیرچه‌ها تا 50 سانتیمتر باشد، در جهت تیرچه‌ها بین هر دو تیرچه یك عدد و چنانچه فاصله آكس تا آكس تیرچه‌ها بیش از 50 سانتیمتر باشد، در جهت تیرچه‌ها بین هر دو تیرچه دو عدد میلگرد حرارتی مورد نیاز است. میلگردهای حرارتی در خلاف جهت تیرچه‌ها هر 25 سانتیمتر یك عدد می‌بایستی اجرا گردد.
3-میلگرد تقویت ممان منفی تیرچه‌ها حداقل می‌بایستی سطح مقطعی برابر 15% سطح مقطع میلگردهای كششی همان تیرچه را دارا باشد و طول آنها از هر طرف یك پنجم طول تیرچه باشد. باید توجه نمود كه این میلگردها را با میلگردهای تقویت برشی (اتكای سر تیرچه) اشتباه نكنیم. این میلگردها درون جان تیرچه خم نمی‌خورد بلكه بصورت صاف به میلگرد فوقانی تیرچه‌ها بسته می‌شود.
4-در سقفهایی كه بار زنده كمتر از 350 كیلوگرم بر متر مربع باشد ، در دهانه‌های زیر 4 متر نیازی به كلاف میانی (Tie Beam) نمی‌باشد و در دهانه‌های بین 4 تا 5.30 متر یك كلاف میانی و در دهانه‌های بیش از 5.30 متر دو كلاف میانی مورد نیاز است. در تمام این حالات حداقل سطح مقطع كل میلگردهای طولی كلافهای میانی بایستی برابر نصف سطح مقطع میلگرد كششی تیرچه‌ها باشد.
5- در سقفهایی كه بار زنده بیشتر از 350 كیلوگرم بر متر مربع باشد ، در دهانه‌های زیر 4 متر یك كلاف میانی (Tie Beam) و در دهانه‌های بین 4 تا 7 متر دو كلاف میانی و در دهانه‌های بیش از 7 متر سه كلاف میانی مورد نیاز است. در تمام این حالات حداقل سطح مقطع كل میلگردهای طولی كلافهای میانی بایستی برابر كل سطح مقطع میلگرد كششی تیرچه‌ها باشد.
6-میلگرد زیگزاگ تیرچه‌ها برای هر طول تیرچه بصورت جداگانه بایستی طراحی گردد.
7-در سقفهایی كه خیز مطرح نباشد می‌توان تا دهانه‌ای معادل 32 برابر ضخامت سقف ، از این سقفها استفاده نمود. اما اگر خیز مطرح بوده و تیرهای اسكلت دارای تكیه‌گاه گیردار باشند حداكثر دهانه مجاز 26 برابر ضخامت سقف و در صورتیكه تیرهای اسكلت دارای تكیه‌گاه ساده باشند حداكثر دهانه مجاز 20 برابر ضخامت سقف می‌باشد.
8-در این سقفها چنانچه میلگرد زیگزاگ برای برش انتهایی محاسبه شود، نیازی به تقویت برشگیر (اتكای سر تیرچه) نمی‌باشد. ولی در صورتیكه میلگردهای زیگزاگ برش انتهایی را جوابگو نباشند باید از تقویت برشی (اتكا) طبق محاسبه استفاده نمود.
نكتة مهم : دانستن این نكته مهم است كه محدودیت و تعدد انواع سقفهای تیرچه و بلوك قابل اجرا دقیقاً بستگی به وجود انواع بلوكه‌های سقفی موجود در بازار دارد و از آنجا كه بدلیل حجم و وزن زیاد بلوكه‌های سقفی عملاً حمل و نقل آن از یك نقطه كشور به نقطه‌ای دیگر مقرون به صرفه نمی‌باشد، بنابراین ممكن است در بعضی نقاط كشور عملاً امكان اجرای برخی از سقفهای معرفی شده زیر بدلیل نبودن بلوكه متناسب با آن وجود نداشته باشد و یا احیاناً در بعضی مناطق علاوه بر سقفهای معرفی شده زیر بتوان سقفهای دیگری نیز اجرا نمود. درضمن لازم به ذكر است كه با استفاده توأم انواع بلوكه‌های سقفی با مواد دیگر (مانند یونولیت) گاه بنا به ضرورت می‌توان سقفهایی با ارتفاع بیشتر نیز اجرا نمود.

*********************************

كد سقف : R1
نوع سقف : تیرچه بتنی با بلوكه سفال
ارتفاع كل سقف : 25 سانتیمتر - مركز تا مركز تیرچه‌ها 50 سانتیمتر


محاسن :
1- این سقف دارای وزنی متعادل در محدوده وزن سقفهای كرومیت می‌باشد.
2-قیمت تمام شده این سقف معمولا پایین است خصوصا در دهانه‌های كوچكتر این اختلاف قیمت كاملا تأثیر گذار است.
3-بدلیل شمع بندی در حین اجرا این سقف لرزش كمتری نسبت به سقفهای كرومیت و كامپوزیت دارد و به لحاظ عایق صوت و حرارت از سقفهای كرومیت و كامپوزیت بهتر عمل می‌كند.
4-سطح نسبتا صافی در زیر سقف می‌دهد و به كاذب كاری نیازی ندارد.
نقاط ضعف احتمالی :
نقطه ضعف مشهودی را نمی توان برای این سقف برشمرد.


*********************************

كد سقف : R2
نوع سقف : تیرچه بتنی با بلوكه سیمانی
ارتفاع كل سقف : 25 سانتیمتر - مركز تا مركز تیرچه‌ها 50 سانتیمترمحاسن :
1-قیمت تمام شده این سقف نیز نسبت به سایر سقفها معمولا پایین است.
2-بدلیل شمع بندی در حین اجرا این سقف لرزش كمتری نسبت به سقفهای كرومیت و كامپوزیت دارد و به لحاظ عایق صوت و حرارت از سقفهای كرومیت و كامپوزیت بهتر عمل می‌كند.
3-سطح نسبتا صافی در زیر سقف می‌دهد و به كاذب كاری نیازی ندارد.
نقاط ضعف احتمالی :
1-این سقف در مقایسه با سقف R1 سنگین‌تر است و جزو سقفهای نسبتا سنگین محسوب می‌گردد. معمولا تنها زمانی از این سقف استفاده می‌شود كه امكان اجرای سقف R1 نباشد (مثلا زمانی كه بلوكه سفال سقف R1 موجود نباشد)
2-از آنجا که وزن این سقف با سقف R3 تقریباً برابر است در دهانه های بلند تر معمولاً اجرای این سقف در مقایسه با سقف R3 مقرون به صرفه نخواهد بود


*********************************

كد سقف : R3
نوع سقف : تیرچه بتنی با بلوكه سفال
ارتفاع كل سقف : 30 سانتیمتر - مركز تا مركز تیرچه‌ها 50 سانتیمتر
محاسن :
1-این سقف لرزش كمتری نسبت به تمام سقفهای معرفی شده و سقفهای كامپوزیت دارد و به لحاظ عایق صوت و حرارت از سقفهای كرومیت و كامپوزیت بهتر عمل می‌كند.
2-سطح نسبتا صافی در زیر سقف می‌دهد و به كاذب كاری نیازی ندارد.
3-از آنجا كه وزن این سقف با سقف R2 تقریبا برابر است در دهانه‌های بلندتر معمولا اجریی این سقف در مقایسه با سقف R2 مقرون به صرفه و اصولی‌تر خواهد بود.
نقاط ضعف احتمالی :
این سقف جزو سقفهای نسبتا سنگین‌ محسوب می‌گردد


*********************************

كد سقف : R4
نوع سقف : تیرچه بتنی با بلوكه سیمانی
ارتفاع كل سقف : 30 سانتیمتر - مركز تا مركز تیرچه‌ها 50 سانتیمترمحاسن :
1-این سقف نیز لرزش كمتری نسبت به تمام سقفهای معرفی شده و سقفهای كامپوزیت دارد و به لحاظ عایق صوت و حرارت از سقفهای كرومیت و كامپوزیت بهتر عمل می‌كند.
2-سطح نسبتا صافی در زیر سقف مییدهد و به كاذب كاری نیازی ندارد.
نقاط ضعف احتمالی :
1-این سقف جزو سقفهای سنگین‌ محسوب می‌گردد.
2-معمولا اجرای این سقف با توجه به وزن آن توجیه اقتصادی ندارد

*********************************

كد سقف : R5
نوع سقف : تیرچه بتنی با بلوكه سفال
ارتفاع كل سقف : 31 سانتیمتر - مركز تا مركز تیرچه‌ها 70 سانتیمترمحاسن :
1-این سقف لرزش كمتری نسبت به سقفهای كرومیت و كامپوزیت دارد و به لحاظ عایق صوت و حرارت از آنها بهتر عمل میكند.
2-سطح نسبتا صافی در زیر سقف می‌دهد و به كاذب كاری نیازی ندارد.
3-در مقایسه با سقف R3 علاوه بر اینكه وزن كمتری دارد معمولا در دهانه‌های كوتاهتر به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه‌تر است.
نقاط ضعف احتمالی :
1-این سقف جزو سقفهای نسبتا سنگین‌ محسوب می‌گردد.

*********************************

كد سقف : R6
نوع سقف : تیرچه زیگزاگ با قالب
ارتفاع كل سقف : 31 سانتیمتر - مركز تا مركز تیرچه‌ها 70 سانتیمتر


محاسن :
1- این سقف جزو سقفهای سبك می‌باشد.
2- وزن این سقف از اكثر سقفهای كامپوزیت و نیز سقفهای كرومیت با بلوك سفال یا سیمانی سبكتر است.
3- در مقایسه با سقفهای كامپوزیت هزینه كاذب كاری كمتری دارد زیرا فواصل تیرچه‌ها كم بوده و نیازی به استفاده از نبشی در سقف كاذب نیست.
4- اجرای این سقف حتی با احتساب هزینه كاذب كاری با توجه به وزن آن در اكثر موارد كاملا مقرون به صرفه است.
نقاط ضعف احتمالی :
این سقف به كاذب كاری نیاز دارد.
نكته مهم : قالب مورد استفاده در این نوع سقف اولین بار در شركت پارس پی ابداع و استفاده گردید و این شركت موفق به ثبت اختراع این نوع خاص از قالب سقفی گردید. برای اطلاعات بیشتر در مورد این قالب اینجا (http://www.parspey.com/R&D/p2.htm) را كلیك كنید


*********************************

كد سقف : R7
نوع سقف : تیرچه زیگزاگ با بلوكه سفال
ارتفاع كل سقف : 26 سانتیمتر - مركز تا مركز تیرچه‌ها 70 سانتیمترمحاسن :
1-این سقف دارای وزنی متعادل در محدوده وزن سقفهای كرومیت می‌باشد.
2-بدلیل شمع بندی در حین اجرا این سقف لرزش كمتری نسبت به سقفهای كرومیت و كامپوزیت دارد و به لحاظ عایق صوت و حرارت از سقفهای كرومیت و كامپوزیت بهتر عمل می‌كند.
3-سطح نسبتا صافی در زیر سقف مییدهد و به كاذب كاری نیازی ندارد.
نقاط ضعف احتمالی :
نقطه ضعف مشهودی را نمی‌توان برای این سقف برشمرد.

*********************************

كد سقف : R8
نوع سقف : تیرچه زیگزاگ با بلوكه پلی استایرن
ارتفاع كل سقف : 31 سانتیمتر - مركز تا مركز تیرچه‌ها 70 سانتیمتر
محاسن :
1-این سقف دارای وزنی نسبتاً سبك می‌باشد.
2-بدلیل شمع بندی در حین اجرا این سقف لرزش كمتری نسبت به سقفهای كرومیت و كامپوزیت دارد و به لحاظ عایق صوت و حرارت از سقفهای كرومیت و كامپوزیت بهتر عمل می كند.
3-سطح نسبتا صافی در زیر سقف می‌دهد و به كاذب كاری نیازی ندارد.
نقاط ضعف احتمالی :
1-بدلیل قیمت بالای بلوكه پلی استایرن معمولاً اجرای این نوع سقف مقرون به صرفه نمی‌باشد.
2-بدلیل اختلاف ضریب انبساط طولی بلوكه‌های پلی استایرن با تیرچه‌ها ، در سقفهایی كه ا ز زیر با گچ پوشش شوند ترك ایجاد می‌شود.
3-اكثر بلوكه‌های پلی استـایرن موجود در بازار بر اثر آتـش سوزی آتش می‌گیرند و یا دود زیاد منتشـر می نمایند بنابـراین به لحاظ ایمنی استفاده از این سقف چندان توصیه نمی شود

*********************************


كد سقف : R9
نوع سقف : تیرچه كرومیت با بلوكه سفال
ارتفاع كل سقف : 25.5 سانتیمتر - مركز تا مركز تیرچه‌ها 75 سانتیمتر
محاسن :
1-چنانچه زیر بنای هر سقف زیر 120 متر مربع باشد و سازه دارای دیوار برشی نباشد به دلیل اجرای همزمان دو یا سه سقف معمولاً اجرای این سقف مقرون به صرفه خواهد بود.
2-سرعت اجرای بالاتری نسبت به سقفهای با تیرچه بتنی دارد.
3-به كاذب كاری نیازی ندارد.
4-این سقف وزنی نسبتاً متعادل دارد.
نقاط ضعف احتمالی :
1-بدلیل عدم اجرای شمع بندی ، لرزش این نوع سقفها از سقفهای با تیرچه بتنی بیشتر است.
2-بدلیل عدم وجود دانش فنی و تجربی مناسب و ضعف آیین نامه در مورد سقفهای كرومیت ، امكان اجرای غیر اصولی سقفها بسیار زیاد است

*********************************

كد سقف : R10
نوع سقف : تیرچه كرومیت با بلوكه سیمانی
ارتفاع كل سقف : 25.5 سانتیمتر - مركز تا مركز تیرچه‌ها 75 سانتیمترحاسن :
1-چنانچه زیر بنای هر سقف زیر 120 مترمربع باشد و سازه دارای دیوار برشی نباشد بدلیل اجرای همزمان دو یا سه سقف باهم معمولا اجرای این سقف مقرون به صرفه خواهد بود.
2-سرعت اجرای بالاتری نسبت به سقفهای با تیرچه بتنی دارد.
3-به كاذب كاری نیازی ندارد.
نقاط ضعف احتمالی :
1-بدلیل عدم اجرای شمع بندی ، لرزش این نوع سقفها از سقفهای با تیرچه بتنی بیشتر است.
2-بدلیل عدم وجود دانش فنی و تجربی مناسب و ضعف آیین نامه در مورد سقفهای كرومیت ، امكان اجرای غیر اصولی سقفها بسیار زیاد است.
3-این سقف جزو سقفهای سنگین‌ محسوب می‌گردد. معمولا تنها زمانی از این سقف استفاده می‌شود كه امكان اجرای سقف R9 نباشد (مثلا زمانی كه بلوكه سفال سقف R9 موجود نباشد)


*********************************

كد سقف : R11
نوع سقف : تیرچه كرومیت با قالب
ارتفاع كل سقف : 25.5 سانتیمتر - مركز تا مركز تیرچه‌ها 75 سانتیمترمحاسن :
1-این سقف جزو سقفهای سبك می‌باشد.
2-وزن این سقف از اكثر سقفهای كامپوزیت و نیز سقفهای تیرچه و بلوك سبكتر است.
3-در مقایسه با سقفهای كامپوزیت هزینه كاذب كاری كمتری دارد زیرا فواصل تیرچه‌ها كم بوده و نیازی به استفاده از نبشی در سقف كاذب نیست.
نقاط ضعف احتمالی :
1-این سقف به كاذب كاری نیاز دارد.
2-در مقایسه با سقف R6 (تیرچه زیگزاگ با قالب) قیمت بالاتری دارد مگر در ساختمانهای فاقد دیوار برشی كه زیر بنای هر طبقه كمتر از حدود 120 متر مربع باشد.
3-بدلیل عدم اجرای شمع بندی ، لرزش این نوع سقفها از سقفهای با تیرچه بتنی بیشتر است.
4-بدلیل عدم وجود دانش فنی و تجربی مناسب و ضعف آیین نامه در مورد سقفهای كرومیت ، امكان اجرای غیر اصولی سقفها بسیار زیاد است.

*********************************

كد سقف : R12
نوع سقف : تیرچه كرومیت با بلوك پلی استایرن (یونولیت)
ارتفاع كل سقف : 25.5 سانتیمتر - مركز تا مركز تیرچه‌ها 75 سانتیمتر


محاسن:
1-این سقف جزو سقفهای سبك می‌باشد.
2-سرعت اجرای بالاتری نسبت به سقفهای با تیرچه بتنی دارد.
3-به كاذب كاری نیازی ندارد.
نقاط ضعف احتمالی :
1-بدلیل قیمت بالای بلوكه پلی استایرن معمولاً این نوع سقف در ردیف گرانترین سقفها قرار می‌گیرد.
2-بدلیل عدم اجرای شمع بندی ، لرزش این نوع سقفها از سقفهای با تیرچه بتنی بیشتر است.
3-بدلیل عدم وجود دانش فنی و تجربی مناسب و ضعف آیین نامه در مورد سقفهای كرومیت ، امكان اجرای غیر اصولی سقفها بسیار زیاد است.
4-بدلیل اختلاف ضریب انبساط طولی بلوكه‌های پلی استایرن با تیرچه‌ها ، در سقفهایی كه ا ز زیر با گچ پوشش شوند ترك ایجاد می‌شود.
5-اكثر بلوكه‌های پلی استایرن موجود در بازار بر اثر آتش سوزی آتش می‌گیرند و یا دود زیاد منتشر می‌نمایند بنابراین به لحاظ ایمنی استفاده از این سقف چندان توصیه نمی‌شود


*********************************
*********************************
نكته مهم : همانطور كه ملاحظه می شود سقف‌های كامپوزیت از برخی سقفهای تیرچه و بلوك سبكتر و از برخی سنگین‌تر هستند بنابراین این تصور كه كلیه سقفهای كامپوزیت سبكتر از كلیه سقفهای تیرچه و بلوك و كرومیت هستند غلط است.
محاسن :
1 - عموماً سقفهای كامپوزیت وزنی سبك یا نسبتاً سبك دارند.
2 - سقفهای كامپوزیت سرعت اجرای بالاتری نسبت به سقفهای با تیرچه بتنی و كرومیت دارند.
3 - به كاذب كاری نیازی ندارد.
نقاط ضعف احتمالی :
1 - سقف كامپوزیت بدلیل هزینه كاذب كاری سنگین از عموم سقفهای تیرچه و بلوك و كرومیت هزینه تمام شده بیشتری دارد.
2 - هرچند سرعت اجرایی سقفهای كامپوزیت نسبت به سقفهای تیرچه و بلوك و كرومیت بیشتر است اما بدلیل كاذب كاری سنگین و نیاز به نبشی كشی، در مجموع اجرای پروژه زمان بیشتری طول خواهد كشید.
3 - سقفهای كامپوزیت بدلیل داشتن لرزش ، گزینه مناسبی برای سقف پروژه‌های مسكونی نمی باشد مگر اینكه به هنگام بتن ریزی زیر كلیه تیرآهنهای فرعی و اصلی شمع بندی كامل شود كه در اینصورت اجرای همزمان چند سقف منتفی است یا با مشكلات فراوانی همراه خواهد بود.